Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Prenatale screening

Wat is het

Prenatale screening zijn onderzoeken die je kunt laten doen in de zwangerschap om te kijken of de baby een verhoogd risico op een afwijking heeft. Er zijn twee mogelijkheden: de combinatietest en de 20 weken echo. Het grote voordeel van deze onderzoeken is dat het niet schadelijk is voor de baby. Nadeel is dat de onderzoeken enkel een verhoogd risico geven maar geen zekerheid. Je wordt hierover ook geïnformeerd tijdens het intakegesprek rond 8 weken zwangerschap bij ons op de praktijk. Voor meer informatie van de onderzoeken zie ook www.prenatalescreening.nl

Combinatiest

Dit onderzoek wordt gedaan tussen 11 en 14 weken zwangerschap. Er wordt een echo gemaakt waarbij het vocht ter hoogte van de nek van de baby wordt opgemeten. Dit wordt gecombineerd met bloed wat bij de zwangere wordt afgenomen en de leeftijd van de zwangere. Met de uitkomsten van deze drie waarden wordt een kansberekening gemaakt voor het syndroom Down, het syndroom van Patau en het syndroom van Edwards. Voor meer informatie over deze syndromen zie: www.prenatalescreening.nl of vraag het een van onze verloskundigen. Als uit het onderzoek een kans van 1/200 komt of groter kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Zie ook het kopje “prenatale diagnostiek” op deze site. Dit onderzoek kan vervolgens met zekerheid zeggen of de baby het syndroom van Down, Patau of Edwards heeft. De kosten van dit onderzoek worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar als je nog niet 36 jaar of ouder bent. Voor de kosten van dit onderzoek zie www.vcdepoort.nl

De 20 weken echo

Tussen 18 en 22 weken zwangerschap kun je een 20 weken echo laten maken. Hierbij wordt gekeken naar structurele afwijkingen van de baby. Met name wordt er gekeken naar de rug, de schedel en de bovenlip. Daarnaast wordt ook naar de groei en de ligging van de placenta gekeken. Zie ook: www.rivm.nl

Als er vermoedens bestaan op afwijkingen wordt je doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis. In deze regio is dat het LUMC. Daar wordt de echo herhaald door een arts echoscopist. Als daar het vermoeden op de afwijking bevestigd wordt is er de mogelijkheid om prenatale diagnostiek te laten doen waarmee de afwijking bevestigd kan worden. In Nederland kun bij een ernstige afwijking de zwangerschap afbreken tot 22 weken. Zie ook “prenatale diagnostiek” op deze site. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Volg ons op Facebook

 


De verloskundigen in deze praktijk staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen