Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Prenatale screening

Wat is het

Prenatale screening zijn onderzoeken die je kunt laten doen in de zwangerschap om te kijken of de baby een (verhoogd risico op) een afwijking heeft. Er zijn drie mogelijkheden: de NIPT, de combinatietest en de 20 weken echo. 
Je wordt hierover ook geïnformeerd tijdens het intakegesprek rond 8 weken zwangerschap bij ons op de praktijk. Voor meer informatie van de onderzoeken zie ook www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

NIPT 

Dit onderzoek kan worden gedaan vanaf 11 weken zwangerschap. 
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of de baby mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. Voor meer informatie over deze syndromen zie: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl of vraag het een van onze verloskundigen. Als uit het onderzoek een aanwijzing op een afwijking naar voren komt, kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Zie ook het kopje “prenatale diagnostiek” op deze site. Dit onderzoek kan vervolgens met zekerheid zeggen of de baby het syndroom van Down, Patau of Edwards heeft. De kosten van dit onderzoek worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De NIPT kost €175,-. 
Voor meer informatie over de NIPT zie: www.meerovernipt.nl.

Combinatiest

Dit onderzoek kan worden gedaan tussen 11 en 14 weken zwangerschap. Er wordt een echo gemaakt waarbij het vocht ter hoogte van de nek van de baby wordt opgemeten. Dit wordt gecombineerd met bloed wat bij de zwangere wordt afgenomen en de leeftijd van de zwangere. Met de uitkomsten van deze drie waarden wordt een kansberekening gemaakt voor het syndroom Down, het syndroom van Patau en het syndroom van Edwards. Als uit het onderzoek een kans van 1/200 komt of groter kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Zie ook het kopje “prenatale diagnostiek” op deze site. Dit onderzoek kan vervolgens met zekerheid zeggen of de baby het syndroom van Down, Patau of Edwards heeft. De kosten van dit onderzoek worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. De combinatiestest kost ongeveer €168,-.

De 20 weken echo

Tussen 18 en 21 weken zwangerschap kun je een 20 weken echo laten maken. Hierbij wordt gekeken naar structurele afwijkingen van de baby. Met name wordt er gekeken naar de rug, de schedel en de bovenlip. Daarnaast wordt ook naar de groei en de ligging van de placenta gekeken. Zie ook: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.
Als er vermoedens bestaan op afwijkingen word je doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis. In deze regio is dat het LUMC. Daar wordt de echo herhaald door een arts echoscopist. Als daar het vermoeden op de afwijking bevestigd wordt is er de mogelijkheid om prenatale diagnostiek te laten doen waarmee de afwijking bevestigd kan worden. In Nederland kun bij een ernstige afwijking de zwangerschap afbreken tot 22 weken. Zie ook “prenatale diagnostiek” op deze site. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Volg ons op InstagramVolg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

 


De verloskundigen in deze praktijk staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen