Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Klachtenregeling

Wij streven naar goede, veilige zorg. Natuurlijk hopen wij dat jullie daar achteraf ook zo op terug kijken. Toch gebeurt het soms dat men ontevreden is, of vragen heeft over de verleende zorg. Graag horen wij dit dan van jullie, zodat wij samen kunnen kijken hoe wij onze zorg beter kunnen afstemmen op jullie behoefte.

Als wij er samen niet uitkomen dan kun je je klacht ook kwijt bij de klachtencommissie van de KNOV. Dat is de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

De klachtencommissie:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Je kunt de klachtencommissie van de KNOV bereiken via een klachtenfunctionaris. Dit kan via www. klachtverloskunde.nl.

 

Volg ons op InstagramVolg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

 


De verloskundigen in deze praktijk staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen