Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Actueel

Informatieavonden
Bij ons in de praktijk organiseren wij diverse informatieavonden. Een van de avonden wordt gegeven door een diëtiste. Zij vertelt over gezonde voeding in de zwangerschap en hoe om te gaan met verschillende klachten die je kunt ervaren.
Vanaf mei 2014 organiseren wij ook informatieavonden over borstvoeding. Twee leidsters van La Leche League zullen tijdens twee avonden diverse onderwerpen behandelen.
Samen met een draagconsulente organiseren wij ook een avond over de verschillende manieren om je kindje te dragen, er zijn dan diverse draagdoeken en draagsystemen uit te proberen.

Bloed prikken
Sinds februari 2014 kunnen wij bij ons op de praktijk ook zelf bloed prikken, hiervoor hoef je dan niet meer naar een ander laboratorium toe. Dit doen wij tijdens je controle op de praktijk.
Wij prikken bloed tijdens de eerste controle, indien nodig met 27 weken, en met 30 weken zwangerschap. Natuurlijk kunnen wij op indicatie ook tussendoor het bloed laten onderzoeken.

Hielprik
Vanaf 1 april 2014 voeren wij als verloskundigen de hielprik uit bij de pasgeboren baby bij jullie thuis. Tot op heden werd dit in onze regio gedaan door een medewerker van de GGD. De uitvoering van de gehoorscreening blijft wel bij de GGD.
Meer informatie over de hielprik kun je ook vinden op www.rivm.nl.

NIPT
NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) of vanwege andere medische redenen. De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.
Bekijk meer informatie op www.meerovernipt.nl.

 

Volg ons op Facebook

 


De verloskundigen in deze praktijk staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen