Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Termijnecho

Tussen 10 en 11 weken zwangerschap is de beste termijn om een termijnecho te laten maken. De echoscopist kijkt of het hartje klopt, hoe groot de baby is en wat de verwachte bevallingsdatum is, of de baby in de baarmoeder zit en of het inderdaad één baby is. Deze echo wordt vaak uitwendig gemaakt, maar kan soms ook inwendig (vaginaal) gemaakt worden. Dit onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor deze termijnecho verwijzen wij naar www.echopraktijkdelinde.nl.

13 weken echo

Een 13 weken echo is een van de mogelijke testen van prenatale screening. Meer informatie hierover is te vinden bij tabblad Zwangerschap; prenatale screening, op deze website. Of ga naar www.pns.nl.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Een SEO wordt ook wel de 20 weken echo genoemd. Het SEO is een van de mogelijke testen van prenatale screening. Meer informatie hierover is te vinden bij tabblad Zwangerschap; prenatale screening, op deze website. Of ga naar www.pns.nl.

Echo op indicatie

Soms is het nodig om in de zwangerschap extra controle uit te voeren middels een echo-onderzoek. De verloskundige zal de indicatie voor deze echo vaststellen. Natuurlijk doen wij dat ook in overleg met jullie. Middels deze extra echo kan bijvoorbeeld de groei van de baby worden gemeten, de ligging van de baby worden bepaald, de hoeveelheid vruchtwater worden gemeten of de locatie van de placenta worden bepaald. De zorgverzekeraar vergoedt de echo’s op indicatie. Voor deze echo's verwijzen wij naar www.echopraktijkdelinde.nl.

Pretecho

Er zijn verschillende echopraktijken waar je op eigen initiatief een afspraak kunt maken voor een echo. Je zult deze echo dan wel zelf moeten betalen. Dit wordt een ‘pretecho’ genoemd.

Volg ons op InstagramVolg ons op Instagram

Volg ons op Facebook

 


De verloskundigen in deze praktijk staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen